Sunday, 29 July 2012

ఆగిపోదామా ఇలా....??!!


 సాగిపోదామా....?
 గలగలమనే సెలయేరు పై,
 చల్లగా జాలువారే నీటి ప్రవాహాన్ని ఆపద్దని...!!

ఎగిరిపోదామా ....?
దూసుకుపోయే గాలిపటం లా,
కమ్మగా గాలికి మన ప్రేమ పరిమళాన్నద్దుకోమని..!!


అల్లుకుపోదామా ? 
  ఎదిగిపోయే తీగల పై,
ఆకునీవై,పూవు నేనై ఇద్దరినీ ఒదిగుండనివ్వమని..!!

కలిసిపోదామా...?? 
వాగర్ధాలకే అందని అర్ధం లా,
నిన్నూనన్నూ ఏవీ వేరు చేయలేవనే వాక్యాన్ని చెప్పమని...!!

పారిపోదామా...?
 ప్రకృతిపై పయనించే ప్రవాహంలా,
అందనంత ఎత్తులో ఉన్న ఆకాశాన్నే మనల్ని చేరతీయమని ..!!

కానీ ,
నే గీసిన చిత్రం..
ఆగిపోదాం....... ఇలా చంద్రుడిలో 
 ఒకరిలోఒకరం ఒదిగిపోతూ 
మనల్నేవి కదిలించకుండా వృత్తంలో  ఇలా దాచేసుకొమ్మని ..!! 


-
-సీత..

Thursday, 26 July 2012

కృష్ణా...!! ఎచట నీ స్థానం??

ముందు గా ఈ పోస్ట్ చదవడానికి వచ్చిన వారందరికీ ఒక చిన్న మనవి ..
నేను నా ఊహలని ఇలా కృష్ణుడి పలికినట్టుగా ,నా అనుభవాలు,నా ఊహలు, నా కవితలతో పాటు చెబ్దాం అని ప్రయత్నం. ఇలా రాయచ్చో లేదో నాకు తెలీదు ...కాని రాసేసా...!!


ఆ'రాధ'నై కృష్ణుణ్ణి అడుగుతున్నా....!!  


  
సీత :కృష్ణ , నాదొక పెద్ద సందేహం తీర్చవూ??

కృష్ణ :: తప్పకుండా అడుగు మరి ...!!

 సీత::  నీ స్థానం ఎచట కృష్ణ...??

కృష్ణ ::అంటే ..??

 సీత ::

"గోపాలుడి గా గోవుల వద్దనా?
  బాలుడి వై యశోద ఒడి లోనా?

  ప్రేమించే రాధ హృదయం లోనా?
  పరిపాలించే అష్ట భార్యల ఆనందం లోనా?

   గోపికలతో బృందావనం లో నా?
   స్నేహాన్ని కోరే మిత్రుల సన్నిహిత్యం లోనా?

   నెమలి నాట్యాన్నానందించడం  లో నా?
   వేణువు వదిలే  మధురమయిన శ్వాస లోనా?

  ప్రేమగా నిన్నల్లె మల్లెల మాలల లోనా?
  కాళింది తలపై నటియించిన బాలతెజస్సులోనా?

     భక్తి గా భజించే హృదయాల లో నా?
     నిన్ను కీర్తనలతో కట్టేసే  మనసులలోనా?

ఇన్ని స్థలాలా నీకు కృష్ణా......
ఎచట ఉంటానంటావ్ శాశ్వతం గా.....??..."

కృష్ణ :: అయ్యో ......మరలా నన్నే అడుగుతున్నావా?
    
 సీత ::     అదేమిటి కృష్ణా?

కృష్ణ:: సరే నువ్వే అడిగావు  కదా అన్ని చోట్ల అని...మరి నీకు నేను ప్రశ్న గానే సమాధానం ఇస్తాను ..!!
         ఎచట లేనంటావ్???
 సీత :: కృష్ణ...అర్ధమయింది నీ తత్త్వం 
          "నిన్ను తలచే ప్రతి చోటా నువ్వుంటావ్ శాశ్వతంగా ......!!"
కృష్ణ:: అంతే గా మరి...!!


కృష్ణా అని ఆర్తి గా పిలిస్తే పలికే నా దైవం.కృష్ణా అని మనసారా తలిస్తే చాలు అన్నీ సమస్యలూ టక్కున మాయమయిపోతాయి...
మహిమలు అనిర్వచనీయం , మాయలు అద్వితీయం...
        తనని స్మరించే  అన్నింటిలో తానుంటాడు.......!!    ఇంకా ప్రేమ,సమస్యలు,  జీవితం ఇంకా వీటి గురించి కృష్ణుడు ఏం చెప్తారో తరువాత వాటిల్లో ....!!
కృష్ణాష్టమి కోసం అని ఇవి ఎప్పటినుండో తాయారు  చేసిఉంచుకున్నాను.
ఇప్పుడు ఇలా మీతో ఒక్కోటి పంచుకుంటున్నాను :)

Tuesday, 24 July 2012

స్వర్గమా ఇక్కడ దాగావా ...!!


రంగురంగుల ప్రపంచం
రాగాలు పలికించె
ఎదనిండా మల్లెలువిరబూసి 
నా ఆశలన్నీ పరిమళభరితమాయే ...

పరుగులు తీసింది  కదలని అంతరంగం
పసిపాపనిచేసింది  ప్రకృతి అందం
ఎగిరిగంతులు వేసిన  నా హృదయం
ప్రకృతి ఒడిచేరింది  ముద్దుమురిపాలకై ....

అడవినేర్పింది  అందమయిన అమాయకత్వం
చల్లదనం చేరింది  నా చింతలు తొలగించి 
ముద్దుగా చేరువయ్యింది మానసికప్రపంచం
నా ముచ్చట తీర్చి నన్నలరించింది ....

కలసిపోయా  పూర్తిగా పాలమనసుతో
ఏకమయిపోయా  స్వేచ్చగా నిశ్సబ్దామృతంలో 

ఎక్కడో లేదు అనిపించింది  'స్వర్గం'
ఇక్కడే  తల్లి  'భూమి  ఒడి' లోనే 
ఒడిలో ఒదిగిన పసిపాపనైన నా 'మనసు'లో ......!!

మొన్న ఒక పూలతోట దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు ఎందుకో ఇలా అనిపించింది.
-- seetha..

Tuesday, 17 July 2012

'నీటి' లా 'మనసు'....

తరంగమై ఆలపించగలదు అనంత సంగీతాన్ని
తరంగిణియై అభినయించగలదు నాట్యాన్ని

ఎగరగలదు గాలిలో ఆవిరియై 
చల్లార్చగలదు అవనిని తుషారమై 

వెలిగించగలదు దీపాన్ని మిణుగురుదేహంలో 
ఆర్పగలదు మన దేహదీపాన్ని క్షణికంలో 

దూరగలదు రాళ్ళసందులో
దాటిపోగలదు శిఖరాలను
పెరగగలదు సముద్రమంత
కాగలదు సూదిమొనంత  

పంచభూతాలలో ద్రవం
మన పాలిటి కనకం

స్వల్పంగా అరచేతి లో ఇముడుతుందని చిన్నచూపేలా..?!?!
'ఆడదాని మనసు'లా ఎగసే 'నీటి' గొప్ప తనాన్ని మరిస్తే ఎలా..??!

--సీత ....


Sunday, 15 July 2012

అంధురాలినయిపోయాను..!!


 
ద్వేషపూరిత హృదయాలని
దేశభక్తి తో నింపాలని 
 తెలిపి తెలిపి మార్చలని తపిస్తూ,


ఆశాపాశాన్ని  తెగ నరకాలని 
ఆనందానికి అవధులు కట్టాలని 
 తలచి తలచి తల్లడిల్లుతూ,

హత్యలూ హింసలూ ఆపాలనీ 
వాంచలూ వేధింపులూ ఆగాలనీ
ఇలా కలలని కలిపి కలిపి అలసిపోతూ,


తల్లితండ్రులు బిడ్డల కందించే 
ఆప్యాయత వారు తిరిగివ్వాలనీ
ఆనందామృతంలో వారుండాలనీ ఆశిస్తూ, 

మగువల పై అరాచకాలని ఆపాలనీ
మగువలూ మంచిమనసుతో మారాలనీ
మన జీవితాలలో బంధాలు శాశ్వతమవ్వాలనీ,


స్వార్ధాన్ని వదలాలని
పరమార్ధం కై పరుగులు తీస్తూ 
అర్ధమే లేకుండా పోయిన ఈ,

జీవితమనే లోకం లో
జీవించాలనే తపన తో
వెలుతురికై వెతికి వెతికి...

అంత్యములో   నిశీధి నే చేజిక్కించుకొని 
 అంధకారం తో  అంధురాలినయిపోయాను..!!

--సీత...

Tuesday, 10 July 2012

నీకోసం......♥♥♥


'పవన'మై చల్లగా నీవు నలుగురికి సేద తీరుస్తానంటే 
నీ కోసం,పుష్పం గా మారి  పరిమళాన్నందిస్తూపోతా...!! 

'ఆకాశ'మై సూర్యచంద్రతారలని మోస్తూ నీవలసిపోతుంటే  
నీ కోసం,సేద తీర్చడానికి నిన్నుకప్పే మేఘాన్నయిపోతా..!!

'నేల'ని కాపాడుతూ చెట్టు గా నీడనిస్తూ నేనుండిపోతానంటే 
నీకోసం , నిను వీడక ఆ చెట్టు కి ఆకునై కదిలిపోతా..!! 

సముద్రమై 'నీటి'నందిస్తూ అందరికీ ఆధారంగా వ్యాపిస్తానంటే 
నీ కోసం, నిన్నలరిస్తూ ఆనందం తో అలనై ఎగసిపోతా ...!! 

'నిప్పు'నై దహించుకుపోతూ నలుగురికి వెచ్చదనమిస్తానంటే 
నీ కోసం,ననుకాల్చే వెచ్చదనమివ్వమని కట్టెలుగా మారిపోతా..!! 

'పంచభూతాల'లో ఏకమై నేను పరులకుపయోగపడతానంటే 
నీకోసం,నీ 'ఆరోప్రాణ'మై నీతోనే నీలో ఇలాగే ఏకమయిపోతా..!! 

--సీత

Saturday, 7 July 2012

అప్పుడప్పుడూ......


కలవరిస్తుంటే  కలలోనేనా కలిసేది ఎప్పుడూ?
అప్పుడప్పుడూ ఇలలో నిజమయి నవ్వించచ్చుగా...!

ప్రేరేపించే రాగాల లో నేనా దాగేది ఎప్పుడూ?
అప్పుడప్పుడూ అనురాగమై అల్లుకోవచ్చుగా...!

చుట్టుముట్టే ఆలోచనల లో నేనా అల్లేది ఎప్పుడూ ?
అప్పుడప్పుడూ చెంత  చేరి చేయూతనివ్వచ్చుగా...!

 పిలవాలనిపించే పేరులో నేనా పలికేది ఎప్పుడూ?
అప్పుడప్పుడూ 'ప్రియా' అంటూ పలకరింపువవ్వచ్చుగా ...!

భారమయిన  బంధీవై గుండె లోనేనా కొలువయ్యేది ఎప్పుడూ?
అప్పుడప్పుడూ సంకెళ్ళు తెంచుకొని  బంధాన్నల్లచ్చుగా ...!

తపనపడే ఆరాటం లో నేనా తొంగిచూసేది  ఎప్పుడూ?
అప్పుడప్పుడూ నిను  చూసుకునే భాగ్యం ప్రసాదించవచ్చుగా...!

కనులుమూస్తే రెప్పలుతాకే తడిలోనేనా ఆగేది ఎప్పుడూ?
అప్పుడప్పుడూ కన్నీళ్లు తుడిచి కంటిపాప లో కదిలిపోవచ్చుగా...!

మనసు పడే ఆరాటం లోనేనా మాయచేసేది ఎప్పుడూ?
ఎల్లప్పుడూ..... మనసుకోరే రూపం లా రావచ్చుగా ...!

--సీత


Monday, 2 July 2012

మగువ ..........పసికందు గా బోసినవ్వులతో నీ ఒడి లో ఊయలలూగుతుంది
నీ గుండెల పై తన పాదాలు తో తంతూ ఆనందాన్నిస్తుంది 
బుడిబుడి పాదాలతో తప్పటడుగులేస్తూ నిన్ను మురిపిస్తుంది
తోబుట్టువయి నీ తోడు గా చిన్న-చిన్న  గొడవలతో సరదాన్నిస్తుంది
నేస్తమయి  ఆడీ-పాడీ నిన్ను నడిపించే ఒక ఆహ్లాదమవుతుంది 
ప్రియురాలయి నిత్యం నిన్ను ప్రోత్సహిస్తూ నిన్నల్లే ప్రేమవుతుంది 
భార్య గా నీ ఇంట్లో మమతానురాగాలనే  దివ్యదీపాన్ని వెలిగిస్తుంది 
అనునిత్యం నీ గురించే ఆలోచిస్తూ నీ సగమై సాగి  స్పూర్తినిస్తుంది 
నీ బంధువులతో ఒదిగి  అందరినీ కలుపుకుంటూ  నీవే తానవుతుంది 
నీ ప్రతిరూపాన్ని తను మోస్తూ భారం అంతామింగి తను మురిసిపోతుంది 
అమ్మై నీ పాప ని నీకు చూపి నీ కళ్ళల్లో వెలుగు చూసి అంతా మర్చిపోతుంది
ఆలనా-పాలన లో మునిగి అమ్మై తాను  మురిసిపోతూ నిన్ను మరిపిస్తుంది 
చదువుల తల్లై  బుజ్జాయి కి ఓ -నా-మా లు నేర్పుతూ నీ ప్రశంసవుతుంది 
నీ కలలకో రూపాన్నిస్తూ నీ జీవితాన్ని అందం గా దిద్దే ఒక నాయికవుతుంది 
బాధ్యతలన్నింటిలో నీ తోడూ-నీడయి ధైర్యాన్నికోల్పోనీక  నీ గెలుపవుతుంది 
ఇన్నేళ్ళు అలసిపోయారంటూ ఇక సేద తీరమంటూ నీకు ప్రశాంతతనిస్తుంది 
నీ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ మరలా నీ ఒడి లో నే ఒదిగిపోయి కనుమూస్తానంటుంది ..."మగువ మనసు".....


అన్ని పాత్రలు ఎవరయినా పోషించగలరా ??
ఎవరెంత సాధించినా ఏదో ఒక రూపం లో దానికి పరోక్షంగా కారణం ఒక మహిళే...
అందుకే "మగువ -మకుటం లేని మహారాణి." 

కాదనగలరా? 


--సీత ....