Saturday, 11 August 2012

నాతో సాగుమా...!!

క్షణం లో పరిచయాన్ని పెంచిన వరమా
మాటకోసం పరితపించిన అనుకోని స్నేహమా
ఎదలోతులో ఆరాటం రేపిన తియ్యని అనుభవమా
ఆనందాలను అధికం చేసి బాధలేలేవన్న అనురాగమా
కన్నీటిధారలా కొన్ని సార్లు ఆగని ప్రయాణమా 
అలుపెరగని ఊసులెన్నో పెనవేస్తోన్న ప్రణయమా 
ఎదురుచూపులలో అలసిన కనులకు కలవరమా 
నీకోసమే నేనని చెప్పినప్పుడు దొర్లిన ముత్యమా ఓ నా ప్రేమా ,
జీవితాన్ని వెలిగించి జీవితాంతం నాతో సాగుమా...!!

--సీత 


Friday, 10 August 2012

లాలి గోపాల కృష్ణా .....లాలి....!!

బంగారుపానుపుపై నీవు పవళించు
ప్రేమభక్తిపూల శయ్య పరచినాను
ఆడిపాడిచిందులు తొక్కి అలసిపోయావు
చల్లగాను జోలపాడి పాదములొత్తెద దరిచేరరా...!!

పాలుమీగడబువ్వను గోరుముద్దతో ఆరగించరా 
ప్రేమను పెరుగులా చేసి అందిస్తున్నానురా  
ముఖారవిందముపై చెమట కప్పియున్నదిరా
చూడలేదు నా హృదయం కనులుమూసుకోరా.....!!

లాలి గోపాల కృష్ణా .....లాలి....!!

--సీత 

ఊయలలూగు కృష్ణ .........


ఊయలలూగు కృష్ణ ఊయలలూగు
కమ్మగా వింటూ   ఊయలలూగు


వ్రేపల్లె నీకు ఊయాల కట్టి
గోపెమ్మ ఎద  మెల్లగా ఊపే
నందునీంట వెలసీ జగమందు
కనువిందై వెలిగే నీ లీల ...!!

కన్నతల్లై దేవకి పొందిన దే భాగ్యమూ?
మనసార హత్తుకున్న యశోద కెంత పుణ్యమూ?
ఆటలాడి అన్నిచేసే నీ స్నేహితుల కెంత స్థైర్యమూ?
అలరారి మురిసిపోయే గోపికల దెంత ఆనందమూ..??


నీలో లీనమయి నీ ప్రేమ పొందిన రాధదే అదృష్టము?
నీతో సహచర్యము చేసి నీ అనురాగంపొందిన భార్యలదే సౌఖ్యము ?
నిన్నే కీర్తించి నీలోనే ఏకమయిన నీ భక్తుల దే స్థానము ?
నీ చేత సమ్హరించబడ్డ రాక్షసుల దేంతటి వైభోగము ?ఈనాటి ఈ సేవ నీవందుకొని 
ఆనాటి అనుభూతులన్నీ నా ఎద నిండనీ 

ఊయలలో నీవు కనులవిందై ఊగుతూ 
ఊయలూపుతూ నన్నిలా ఉండిపోనీ కృష్ణా....!!

--సీత అందుకో కృష్ణా...!!వినసొంపైన వేణుగానామృతునికి
'విరజాజులు' చెస్తున్న  వినమ్రార్చన  

రాధాప్రేమ పాశబంధనుడికి
'రోజాలు' చేస్తున్న రమణీయార్చన


సౌమ్యస్వరూపునికి సుకుమారస్వామికి
''సంపంగెలు' చేస్తున్న  .సుస్వరార్చన.....  


మనసులో నిలచిపోయే మోహనరూపునికి
'మల్లెలు' చేస్తున్న మనోహరార్చన 

ప్రేమనే ధరించిన ప్రేమమూర్తికి
 'పారిజాతాలు' చేస్తోన్న పదార్చన 

కరుణచూపులు జార్చే కమనీయకనులకు 
'కలువలు' చేస్తున్న కళ్యాణార్చన 

చిందులు తొక్కి అలసిపోయిన చిన్నిపాదాలకు
'చేమంతులు'  చేస్తున్న  చెలిమార్చన

ధరణిని ధరియించిన దయాలోలునికి   
'దాసానులు' చేస్తున్న దివ్యఘనార్చన 

కనకన రుచించే కనకధారరూపునికి
'కనకాంబరాలు' చేస్తోన్న కావ్యార్చన


బుడిబుడి అడుగులతో చేరే బాలకృష్ణుడికి  
'బంతిపూలు' చేస్తోన్న భవ్యభోగార్చన

కలవరిస్తే కదిలి వచ్చే నా కృష్ణుడికి
'సీత మనసు' చేస్తోన్న తన్మయార్చన ఇది ...!!

అందుకో కృష్ణా...!

--సీతమేలుకో కృష్ణా ...


మసకతెరల మాటు రాగాలు మేల్కొలిపె నిన్ను
మంచుకరిగే వేళలో మనోహరమయిన పుష్పాలు 
పరిమళాన్నందిస్తూ లేవయ్యా అంటూ విచ్చుకునె 

భారాన్నంతా మోస్తూ అలసిపోయిన భూమాత కొరె
కరుణించి నన్ను నీ మెత్తని పాదాలతో స్పృసించి 
అన్యాయాన్ని ఖండించడానికి అడుగువేయమని అడిగె 

మనసులో నిన్నే దాచుకున్న ఎందరో భక్తులు నీకోసం
ఎదురుచుసె వేయికన్నులలో వేయికిపై వత్తులువేసుకొని
నీ నడకకోసం ,నీ బాట ననుసరించడానికై కుతూహతతో 


నీ అడుగుల సవ్వడికి అన్యాయం అంతమయిపోవాలి
నీ వేణు గానంతో మా మదిలో వెలయాలి ప్రేమరాగాలు
నీ చిరునవ్వులో వెతుక్కోగలగాలి స్వచ్చమయిన ఆనందాన్ని
నీ తత్వం జగమంతా వెలిగి మాలోని జ్యోతులను వెలిగించాలి  ...!!

లే కృష్ణా .......
 నీ కోసం పరితప్పిస్తున్న మా అందరికీ అందించు నీ ప్రేమానందాన్ని...!!

--సీత...Monday, 6 August 2012

ఎగసిన కెరటం.......

మనసులోతు లో ఎగసిన కెరటం
అక్షరాలను దిద్దుతోంది అందంగా
నీవు మదికి చేసిన గాయాన్ని 
సున్నితంగా తుడిచేయాలని అప్రయత్నంగా.....!!

ఆ కెరటానికి  తెలుసా పాపం... ??
ఆ అక్షరాల కి రూపమై 
ప్రాణం పోసింది  నీవేనని.....!

కన్నీటిని కన్పించనిస్తే ఎక్కడ జారిపోతావేమో 
అన్న భయం తో  శాస్వతం గా అక్షరాలని చేసానని .......!

అలలై  ఎగసిపడుతున్న కన్నీటిని 
బయటకి రానీక ఇలా అక్షరాలను చేస్తున్నానని .......!

తెలుసుకొని నిన్ను  తప్ప వేరేది ఉంచగలదా?
కనీసం ఊహించగలదా ?

నేనే ఊహించలేను....
 ఇక అదెలా చేస్తుంది 
అందుకే,
నీ విలువ తెలియచెప్పిన నన్ను కుడా 
కాదని నిన్నే అనుభవిస్తోంది ప్రియా....!!

ప్రతి అక్షరాన్ని వాక్యాలుగా కూర్చుకుంటూ  
వాక్యాలన్నీ  కథలుగా మార్చుకుంటూ 
కథలన్నీమన  అనుభూతులై అల్లుకుంటూ 
నీ జ్ఞాపకాల కావ్యం తో మదిని నింపేస్తోందా కెరటం......!!

--సీత